Göm meny

764G01 Linjär algebra

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
7.5 hp

Examinator
Malgorzata Wesolowska

Schema
Timeedit

Sidansvarig: malgorzata.wesolowska@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-16