Göm meny

TAIU05 Linjär algebra

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp

Examinator
Magnus Herberthson

Schema
Timeedit

Aktuellt
Tentamen 15 mars 2018: Lösningsförslag (Uppgiftslapp)
Nästa tentamenstillfälle är måndagen 4 juni, kl. 14-19. (Senaste anmälan är 25/5.)

Sidansvarig: magnus.herberthson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-16