Göm meny

TAIU05 Linjär algebra

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp

Examinator
Magnus Herberthson

Schema
Timeedit

Aktuellt
Nästa tentamenstillfälle är fredagen 18 augusti, kl. 8-13. (Senaste anmälan är 8/8.)
Tentamen 18 augusti 2017: Lösningsförslag (Uppgiftslapp)

Sidansvarig: magnus.herberthson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-18