LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA
Matematiska institutionen
Matematisk statistik

 

KURSINFORMATION VT 2020

 

TAMS14 - Sannolikhetslära, grundkurs

Kursmål

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande sannolikhetslära, d.v.s., teorin för försök som påverkas av slumpmässiga faktorer. Den skall ge kännedom om de viktigaste begreppen och metoderna och förmåga att tillämpa dem på frågeställningar inom ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Kursinnehåll

Se studiehandboken.

Kurslitteratur

Säljs av Bokakademin och Akademibokhandeln:

Blom, G., Enger, J., Englund, G., Grandell, J. och Holst, L: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur.

Säljs av Bokakademin:

Problemsamling i sannolikhetslära (för bl.a. Y2).
Formel- och tabellsamling i matematisk statistik.

Kurshemsida

http://courses.mai.liu.se/GU/TAMS14/

Förkunskaper

Goda kunskaper från matematikkurserna förutsätts, speciellt beträffande integraler och serier.

Undervisningsform

Undervisningen ges i form av föreläsningar med genomgång av teori och exempel, samt lektioner. Under lektionerna ges möjlighet att pä egen hand lösa uppgifter med stöd av läraren.

OBS! Fr.o.m. 2020-03-18 befinner sig Linköpings Universitet i distansläge. Föreläsningarna kommer därför att ersättas med föreläsningsanteckningar och filmer, som läggs ut på kurshemsidan. Lektionerna kommer att genomföras med distansundervisningsverktyget Zoom. Mer information om detta kommer att skickas ut i ett email till alla kursregistrerade.

Examination

En skriftlig tentamen, som består av sex problem om vardera 3 poäng. För godkänt krävs minst 8 poäng. Även uppgifter av teoretisk karaktär kan förekomma på tentamen.

OBS! De enda tillåtna hjälpmedlen vid tentamen är Formel- och tabellsamling i matematisk statistik (se ovan), samt räknare med tömda minnen. Det är alltså inte tillåtet att medföra program eller instruktionsbok till räknare, eller anteckningar. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik får inte heller innehålla anteckningar.

Lösningar till tentamensuppgifterna kommer att läggas ut på kurshemsidan snarast efter tentamen. Resultaten meddelas endast via e-post.

Lärare

Föreläsare och examinator: Torkel Erhardsson, tel: 281478, rum 2A:647 (B-huset), email: torkel.erhardsson@liu.se

Lektionsledare:

Y2a,Y2b: Torkel Erhardsson
Y2c,Yi3;MED2: Torkel Erhardsson

Några ord om användningen av matematisk statistik

Ämnet underlättar förståelsen av andra ämnen vid högskolan som t ex kvalitetsteknik, produktionsekonomi, logistik, signalteori och reglerteknik. Det finns också tillämpningar inom många andra verksamhetsområden i samhället. Marknadsundersökningar och större experimentella undersökningar sammanfattas i regel i en statistisk analys.

 

 

Senast uppdaterad 200328 av Torkel Erhardsson.