LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA
Matematiska institutionen
Matematisk statistik
VT 2020

 

Undervisningsplan TAMS14

Uppgifter märkta "B" är tagna ur "Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar" av Gunnar Blom m.fl.(kursboken). Övriga uppgifter är tagna ur problemsamlingen.

Fö 1: Utfallsrum, händelser och sannolikheter. Ändliga utfallsrum med lika sannolika utfall. Kombinatorik. Blom kap 2.1-2.5. (Uppg: 1.1, 2.4, 2.5, 2.14.)

Le 1: B2.6, 1.6, 2.7, 2.15, 2.17 a,c,e, 2.10, 2.16
Extrauppgifter: 1.7, 1.9, 2.18, 2.8, 2.17 b,d

Fö 2: Betingad sannolikhet, oberoende händelser. Blom kap 2.6-2.7. (Uppg: 3.1, 3.2, 3.12, 3.22.)

Le 2: 3.3, 3.5, 3.6, B2.34, 3.13, 3.23, 3.32
Extrauppgifter: 3.16, 3.10, 3.9

Fö 3: Stokastiska variabler, allmänt. Diskreta stokastiska variabler, särskilt likformig fördelning och ffg-fördelning. Blom kap 3.1-3.4, 3.7. (Uppg: B3.19, B3.23, B3.3, B3.4.)

Fö 4: Kontinuerliga stokastiska variabler, särskilt likformig fördelning och exponentialfördelning. Blom kap 3.5-3.6, 3.9. (Uppg: B3.13, B3.12, 4.20, 4.19 a,c.)

Le 3: 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19b, 4.3
Extrauppgifter: 4.7, 4.4, 4.6, 4.13, 4.14

Fö 5: Flerdimensionella stokastiska variabler, särskilt tvådimensionella. Oberoende stokastiska variabler. Blom kap 4.1-4.5. (Uppg: B4.1, 5.1, 5.26a.)

Le 4: 5.1c,d, 5.5, 5.2, 5.6, 5.20, 5.9
Extrauppgifter: 5.26b, 5.7, B4.5, B4.6

Fö 6: Funktioner av stokastiska variabler. Summa, maximum och minimum. Blom kap 3.10, 4.6-4.7. (Uppg: 5.14, 5.16, 5.18, B4.16.)

Le 5: B3.27, 5.24 a,c, 5.15, B4.24, 5.38, 5.10, 5.37
Extrauppgifter: 5.19, B4.18

Fö 7: Läges-, spridnings- och beroendemått: väntevärde, varians, kovarians m.m. Blom kap 5.1-5.4. (Uppg: 6.14, B5.7, 6.25.)

Fö 8: Väntevärde och varians för linjärkombinationer av stokastiska variabler. Stora talens lag. Betingade sannolikhetsfördelningar och väntevärden. Blom kap 4.8, 5.5-5.7. (Uppg: 5.31, 6.32, B5.22.)

Le 6: 6.1, 6.2, 6.4, 6.9, 6.16, B5.23, 5.32, 6.24, 6.33
Extrauppgifter: 6.15, B5.14, 6.25, 6.30, 6.11, 6.8

Fö 9: Normalfördelning. Centrala gränsvärdessatsen. Blom kap 6.1-6.5, 6.7. (Uppg: B6.2, B6.6, 7.1, 7.5, 7.15.)

Le 7: 7.2, 7.4, 7.13, 7.16, 7.17, 7.29, 7.6
Extrauppgifter: 7.21, 7.10, 7.20

Fö 10: Binomial- , hypergeometrisk, och Poissonfördelning. Blom kap 7.1-7.4. (Uppg: 8.25, 8.26, B7.6, B7.20.)

Fö 11: Poissonprocessen. Kompletteringshäfte på kurshemsidan. (Uppg: 9.3, 9.5.)

Le 8: 8.7, 8.8, 8.22, 8.19, 8.14, 9.4, 9.1, 9.7, 9.8
Extrauppgifter: 8.12, 8.16, 8.6, 9.2

 

 

Senast uppdaterad 200328 av Torkel Erhardsson.