Göm meny

TAOP37
Optimeringslära fortsättningskurs för I och Ii, 2017

Kursinformation

Allmän kursinformation för 2017 finns här: Kursinformation 2017

 • Kursinformationen innehåller bland annat kursmål, kursinnehåll, föreläsningsplanering och lektionsplanering.
 • Övrig information som berör deltagare i kursen återfinns på kursplatsen lisam. Observera att man måste vara registrerad på kursen för att beviljas åtkomst till kursens sida via lisam.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen, som består av en lärobok och en övningsbok, är densamma som i TAOP14, Optimeringslära grundkurs. För mer information, se Lundgren mfl Optimeringslära och Henningsson mfl Optimeringslära - Övningsbok

Föreläsningar

Föreläsningsmaterial läggs ut på kursplatsen lisam inför varje föreläsning.

Laborationer

I kursen ingår två projektarbeten som innehåller modellering och lösning av nätverks- respektive heltalsproblem.

 • Projekten genomförs i grupper om högst 6 studenter.
 • Laborationsinformation finns tillgänglig på kursplatsen lisam.
 • Projektuppdragen delas ut av lektionsledarna i samband med anmälan av grupperna på första lektionstillfället.
 • Redovisning sker muntligt på de tillfällen som i schemat heter seminarium. Närvaro vid dessa seminarier är obligatoriskt, och vid förhinder ska examinator i förväg meddelas via mail för att ett extra redovisningstillfälle ska erbjudas.

Tentamen

 • Sex uppgifter med sammanlagt 21 poäng, där varje uppgift ger maximalt 3 eller 4 poäng.
 • För godkänt krävs 8 poäng.
 • Läroboken får medtagas vid tentamen, men inte övningsboken. Det är tillåtet att göra inläsningsanteckningar i läroboken och att markera sidor med små klisterlappar.
 • Det är tillåtet att ta med ett A4-blad med anteckningar på båda sidor.
 • Miniräknare är ej tillåten.
 • Tidigare tentamina återfinns på kursplatsen lisam.

Examinator

Elina Rönnberg , email: elina.ronnberg@liu.se

Studiehandboken

Länk till studiehandboken


Sidansvarig: elina.ronnberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-04