Göm meny

TATA53 Linjär algebra, överkurs

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp

Examinator
Göran Bergqvist

Schema
Timeedit

Sidansvarig: goran.bergqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-20