Göm meny

TATA53 Linjär algebra, överkurs

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp
Mål
Avancerad linjär algebra används inom många olika delar av vetenskap och teknik. Kursen ska ge både teoretiska kunskaper och visa på tillämpningar. Exempel på kursinnehåll.
Organisation
Kursen består av 30 h föreläsningar och 8 h seminarier. Examinationen utgörs av inlämningsuppgifter och seminarier.
Examinator
Göran Bergqvist

Schema
Timeedit

Kursanmälan vt 2020: Inför vt 2019 kunde de flesta inte anmäla sig på normalt sätt till kursen. Om problemen upprepas inför vt 2020 kan man anmäla sig genom komplettering av kursanmälan (välj där först MAI och sedan Jesper Thorén). Skicka gärna ett mail till examinator (om möjligt redan under anmälningsperioden 1-10 okt.) så att vi ser ungefärligt antal kursdeltagare; förra året tvingades 75% av kursdeltagarna göra kompletterande kursanmälan.


Sidansvarig: goran.bergqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20