Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys

TATA69 är en obligatorisk kurs i flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen M, DPU, EMM, I och Ii vid Linköpings universitet.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examination
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5).
Examinatorer
Hans Lundmark (M, DPU, EMM)
Göran Bergqvist (I, Ii)
Schema
Undervisningsschema period vt2 2017 (TimeEdit LiU).
Tentamensschema (Studentportalen).
Kursplan
Kursplan enligt LiTH:s studiehandbok 2017.
Förkunskapskrav
Envariabelanalys del 1 (TATA41), Envariabelanalys del 2 (TATA42), Linjär algebra (TATA67/TATA31).
Aktuellt
TATA69 tenta 2017-05-29 och lösningar. Se de programspecifika sidorna (M/DPU/EMM respektive I/Ii) för info om visning och dylikt.
Byte av kurslitteratur! Fr.o.m. nästa gång kursen går (period ht1 2017, för M/DPU/EMM) är Mats Neymarks Matematisk analys: flera variabler ny kurslitteratur. Det kan dock vara en god idé att vänta till hösten med att skaffa den, eftersom det då kommer en ny upplaga (med en hel del rättelser).

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2017-06-09