Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys

TATA69 är en obligatorisk kurs i flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen M, DPU, EMM, I och Ii vid Linköpings universitet.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examination
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5).
Tentamensschema (Studentportalen).
Examinatorer
Hans Lundmark (M, DPU, EMM)
Göran Bergqvist (I, Ii)
Kursplan
Kursplan mm vt 2018 enligt LiTH:s Studieinfo.
Kursplan enligt LiTH:s studiehandbok 2017. (Obs! Den kurslitteraturen som anges där gällde bara för vt2017. Fr.o.m. ht2017 används Neymarks flervariabelanalysbok.)
Förkunskapskrav
Envariabelanalys del 1 (TATA41), Envariabelanalys del 2 (TATA42), Linjär algebra (TATA67/TATA31).
Aktuellt
Kursinformation vt 2, 2018 för I och Ii
TATA69 tenta 2018-01-04 och lösningar.
Information om visning och dylikt ges på de programspecifika sidorna (M/DPU/EMM respektive I/Ii).

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2018-03-05