Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys

TATA69 är en obligatorisk kurs i flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen M, DPU, EMM, I och Ii vid Linköpings universitet.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examination
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5).
Examinatorer
Hans Lundmark (M, DPU, EMM)
Göran Bergqvist (I, Ii)
Schema
Undervisningsschema period vt2 2017 (TimeEdit LiU).
Tentamensschema (Studentportalen).
Kursplan
Kursplan enligt LiTH:s studiehandbok 2017.
Förkunskapskrav
Envariabelanalys del 1 (TATA41), Envariabelanalys del 2 (TATA42), Linjär algebra (TATA67/TATA31).
Aktuellt
Kursinfo (pdf) för I och Ii period vt2 2017.

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2017-03-08