Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys

TATA69 är en obligatorisk kurs i flervariabelanalys för civilingenjörsprogrammen M, DPU, EMM, I och Ii vid Linköpings universitet.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik
Poäng
6 hp
Examination
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5).
Examinatorer
Hans Lundmark (M, DPU, EMM)
Göran Bergqvist (I, Ii)
Schema
Undervisningsschema period ht1 2017 (TimeEdit LiU).
Tentamensschema (Studentportalen).
Kursplan
Kursplan enligt LiTH:s studiehandbok 2017. (Obs! Innehåller inaktuell information om kurslitteratur.)
Förkunskapskrav
Envariabelanalys del 1 (TATA41), Envariabelanalys del 2 (TATA42), Linjär algebra (TATA67/TATA31).
Aktuellt
TATA69 tenta 2017-08-17 och lösningar. Se de programspecifika sidorna (M/DPU/EMM respektive I/Ii) för info om visning och dylikt.
Byte av kurslitteratur ht 2017! Se sidorna för M/DPU/EMM för detaljer.

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2017-08-18