Göm meny

764G06 - Diskret matematik och logik

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
HT1

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Daniel Carlsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24