Göm meny

91MA21 - Matematik (16-30hp för Gy)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT1-VT2

Poäng/Credit points:
15hp

Examinator/Examiner:
Jesper Thorén

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-19