Göm meny

91MAD3 - Matematik: Didaktik 2

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT1-VT2

Poäng/Credit points:
8hp

Examinator/Examiner:
Peter Frejd

Kursinformation/Course information:
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-21