Göm meny

92MAV7 - Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
HT2

Poäng/Credit points:
7.5hp

Examinator/Examiner:
Jonas Bergman Ärlebäck

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-19