Göm meny

93MA61 - Matematik (76-90hp)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
15hp

Examinator/Examiner:
Danyo Danev

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
(Kursen har ingen www-area)
(The course has no web page)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-20