Göm meny

93MAV1 - Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT1

Poäng/Credit points:
7,5hp

Examinator/Examiner:
Jonas Bergman Ärlebäck

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-20