Göm meny

9AXMA7 - Examensarbete 2 inom matematik (forskningsproduktion)

Ämnesområde/Subject area:

Läsperiod/Study period:
jonbe77

Poäng/Credit points:
tm

Examinator/Examiner:
jober

Kursinformation/Course information:
(Kursen har ingen www-area)
(The course has no web page)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-21