Göm meny

9GMA11 - Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-90 hp)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
7hp

Examinator/Examiner:
Jonas Bergman Ärlebäck

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-19