Göm meny

BML131 - Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår (utgått)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
HT1

Poäng/Credit points:
7,5hp

Examinator/Examiner:
Martin Bengtsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-20