Göm meny

TAIU01 - Flervariabelanalys

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
4hp

Examinator/Examiner:
Vitalij Tjatyrko

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
(Kursen har ingen www-area)
(The course has no web page)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-19