Göm meny

TANA18 - Beräkningsmatematik (ersatt av TANA21)

Ämnesområde/Subject area:
Beräkningsmatematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Ingegerd Skoglund

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-22