Göm meny

TAOP86 - Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar

Ämnesområde/Subject area:
Optimeringslära

Läsperiod/Study period:
HT1

Poäng/Credit points:
8 hp

Examinator/Examiner:
Kaj Holmberg

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-20