Göm meny

TAXD15 - Examensarbete

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
-

Poäng/Credit points:
22.5hp

Examinator/Examiner:
Kontaktperson: Thomas Karlsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
(Kursen har ingen www-area)
(The course has no web page)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-21