Göm meny

Datavetenskapliga programmet

TATA24 Linjär algebra
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA55 Abstrakt algebra
TATA65 Diskret matematik
TAXD20 Examensarbete
TTIT02 Matematisk grundkurs (utgått, ersätt av TATA79)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-17