LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA
Matematiska institutionen
Matematisk statistik
VT 2019

 

Undervisningsplan TAMS14/TAMS36

Uppgifter märkta "B" är tagna ur "Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar" av Gunnar Blom m.fl.(kursboken). Övriga uppgifter är tagna ur problemsamlingen.

Fö 1: Utfallsrum, händelser och sannolikheter. Ändliga utfallsrum med lika sannolika utfall. Kombinatorik. Blom kap 2.1-2.5. (Uppg: 1.1, 1.9, 2.4, 2.5, 2.14.)

Le 1: B2.6, 1.6, 2.7, 2.15, 2.17 a,c,e, 2.10, 2.16
Extrauppgifter: 1.7, 2.18, 2.8, 2.17 b,d

Fö 2: Betingad sannolikhet, oberoende händelser. Blom kap 2.6-2.7. (Uppg: 3.1, 3.2, 3.12, 3.22.)

Le 2: 3.3, 3.5, 3.6, B2.34, 3.13, 3.23, 3.32
Extrauppgifter: 3.16, 3.10, 3.9

Fö 3: Stokastiska variabler, allmänt. Diskreta stokastiska variabler, särskilt likformig fördelning och ffg-fördelning. Blom kap 3.1-3.4, 3.7. (Uppg: B3.19, B3.23, B3.3, B3.4.)

Fö 4: Kontinuerliga stokastiska variabler, särskilt likformig fördelning och exponentialfördelning. Blom kap 3.5-3.6, 3.9. (Uppg: B3.13, B3.12, 4.20, 4.19 a,c.)

Le 3: 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19b, 4.3
Extrauppgifter: 4.7, 4.4, 4.6, 4.13, 4.14

Fö 5: Flerdimensionella stokastiska variabler, särskilt tvådimensionella. Oberoende stokastiska variabler. Blom kap 4.1-4.5. (Uppg: B4.1, 5.1, 5.26a.)

Le 4: 5.1c,d, 5.5, 5.2, 5.6, 5.20, 5.9
Extrauppgifter: 5.26b, 5.7, B4.5, B4.6

Fö 6: Funktioner av stokastiska variabler. Summa, maximum och minimum. Blom kap 3.10, 4.6-4.7. (Uppg: 5.14, 5.16, 5.18, B4.16.)

Le 5: B3.27, 5.24 a,c, 5.15, B4.24, 5.38, 5.10, 5.37
Extrauppgifter: 5.19, B4.18

Fö 7: Läges-, spridnings- och beroendemått: väntevärde, varians, kovarians m.m. Blom kap 5.1-5.4. (Uppg: 6.14, B5.7, 6.25.)

Fö 8: Väntevärde och varians för linjärkombinationer av stokastiska variabler. Stora talens lag. Betingade sannolikhetsfördelningar och väntevärden. Blom kap 4.8, 5.5-5.7. (Uppg: 5.31, 6.32, B5.22.)

Le 6: 6.1, 6.2, 6.4, 6.9, 6.16, B5.23, 5.32, 6.24, 6.33
Extrauppgifter: 6.15, B5.14, 6.25, 6.30, 6.11, 6.8

Fö 9: Normalfördelning. Centrala gränsvärdessatsen. Blom kap 6.1-6.5, 6.7. (Uppg: B6.2, B6.6, 7.1, 7.5, 7.15.)

Le 7: 7.2, 7.4, 7.13, 7.16, 7.17, 7.29, 7.6
Extrauppgifter: 7.21, 7.10, 7.20

Fö 10: Binomial- , hypergeometrisk, och Poissonfördelning. Blom kap 7.1-7.4. (Uppg: 8.25, 8.26, B7.6, B7.20.)

Fö 11: Poissonprocessen. Kompletteringshäfte på kurshemsidan. (Uppg: 9.3, 9.5.)

Le 8: 8.7, 8.8, 8.22, 8.19, 8.14, 9.4, 9.1, 9.7, 9.8
Extrauppgifter: 8.12, 8.16, 8.6, 9.2

 

 

Senast uppdaterad 190318 av Torkel Erhardsson.