Göm meny

Course literature

  • Textbook: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Gunnar Blom, Jan Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst. Femte upplagan. Studentlitteratur, 2005, ISBN 978-91-44-02442-4 (Lösningar till lektionsuppgifter, KTH).
  • Formel- och tabellsamling i matematisk statistik, TAMS65.
The followings are in Lisam:
  • Compendium 1: Problemsamling
  • Compendium 2: Regressionsanalys
  • Lectures
  • Seminars

Sidansvarig: zhenxia.liu@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-15