Göm meny

KURSENS INRIKTNING

Sannolikhetsteorin är en matematisk disciplin som behandlar olika metoder för att beskriva och kvantifiera osäkerhet. Fundamenten för sannolikhetsteorin är Kolmogorovs axiom, mängdläran och kombinatoriken. I synnerhet studeras utfall och händelser i ett utfallsrum, ofta i termer av sannolikhetsfördelningar.

UNDERVISNINGENS ORGANISATION

Undervisningen sker i form av teorigenomgångar/föreläsningar och lektioner. Uppdelningen mellan föreläsningar och lektioner framgår av schemat.  Vid föreläsningarna sker genomgång av teoriavsnitt varvat med tillämpningsexempel. På lektionerna tränar man på att lösa problem självständigt, men med viss handledning. I undervisningsplanen anges också hemuppgifter, vilket betonar vikten av självständigt arbete med problemlösning för att uppnå ett gott tentamensresultat. Kursens olika avsnitt bygger ofta på att man behärskar det föregående. Förhoppningsvis skall undervisningen ge en inblick i den omfattande användningen av sannolikhetsmodeller.

LÄRARE

Kursansvarig/examinator/föreläsare: Jörg-Uwe Löbus, jorg-uwe.lobus@liu.se
mottagningstid: tis, tor 12.15 - 13.00, B-Huset, Ingång 25, Rum 3A.574

Lektion I2.a: Jörg-Uwe Löbus, jorg-uwe.lobus@liu.se
Lektion I2.b: Andrea Alessandro Ruggiu, andrea.ruggiu@liu.se
Lektion I2.c: Carlos Martínez Díaz, carma171@student.liu.se
Lektion I2.d: Andrea Alessandro Ruggiu, andrea.ruggiu@liu.se
Lektion I2.e: Kasper Andersson, kasan880@student.liu.se
Lektion I2.f: Simon Calderon, simca102@student.liu.se
Lektion Ii2, MAT2: Jörg-Uwe Löbus, jorg-uwe.lobus@liu.se

EXAMINATION

För att få slutbetyg på kursen krävs  godkänd tentamen. En tentamen omfattar sex uppgifter vardera värda tre poäng.

15 - 18 poäng: betyg 5
11.5 - 14.5 poäng: betyg 4
8 - 11 poäng: betyg 3

Tillåtna hjälpmedlen vid tentamina i matematisk statistik är Formelsamling i matematisk statistik utgiven av matematiska institutionen samt miniräknare och ett ytterligare formelblad (ett blad med text på båda sidorna). Formelbladet skriver man själv. Formelbladet kan vara handskrivet eller datorskrivet. Sitt eget formelblad sprider man inte. Alla matematiska formler är tillåtna på formelbladet. Lösningar till övningsuppgifter eller gamla tentauppgifter är inte tillåtna på formelbladet.

TENTAMENSTILLFÄLLEN

finns här: TAMS79

Tentamensvisning: Varje tentamen visas en gång. Skrivningarna finns i MAI:s studerandeexpedition (B-huset, ingång 23, rum 2A:615, bottenvåningen i A-korridoren) för visning och avhämtning under granskningstiden. Därefter arkiveras skrivningarna under ett år och den som vill hämta ut sin tentamen under arkiveringstiden beställer fram den genom att fylla i en särskild blankett som finns tillgänglig i receptionen. Försök hämta din tentamen under granskningstiden, det underlättar för alla! Tentorna sparas där i 2 år.

FÖRKUNSKAPER

Goda kunskaper från matematikkurserna underlättar. Vi utnyttjar analys och algebra, speciellt integraler, serier och matriskalkyl.

NÅGRA ORD OM ANVÄNDNINGEN AV MATEMATISK STATISTIK

Ämnet underlättar förståelsen av andra ämnen vid högskolan som exempelvis fysik, kemi, signalteori och reglerteknik. Större experimentella undersökningar inom alla ämnesområden sammanfattas som regel i en statistisk analys. Inom områden som företagsekonomi, nationalekonomi, biologi, bioinformatik, ekologi, kemiteknik, medicin och miljöteknik används matematiska modeller som utnyttjar sannolikhetsteori och statistisk analys.

VÄLKOMNA TILL KURSEN!
 


Sidansvarig: jorg-uwe.lobus@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29