Göm meny

TAOP14 Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska laborationsmoment varav en projektuppgift och tre salslaborationer.

  • Laborationerna utförs i grupper om högst två studenter.
  • Anmälan görs på laborationslistor som finns tillgängliga på lektionerna.
  • Laborationsinformation delas ut på första lektionen, men finns även tillgänglig på kursplatsen LISAM.
  • De tre salslaborationerna utföres på schemalagd tid. Närvaro rekommenderas men är ej obligatorisk.
  • Projektuppgiften utföres på ej schemalagd tid. Uppdragen är individuella och delas ut av respektive lektionsledare.
  • Filer som behövs för de olika laborationsmomenten återfinns på kursplatsen LISAM.
  • Listor över statusen på rättningen återfinns på kursplatsen LISAM.


Sidansvarig: nils-hassan.quttineh@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29