Göm meny
Kursinformation TAOP86

TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar

Kursinformation 2019

Ämnesområde: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Linjär algebra, Diskret matematik, Datastrukturer och algoritmer.

Timplan: Föreläsningar 20 h, lektioner 18 h, laborationer 10 h.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4. (Det är stor skillnad mellan upplaga 2 och upplaga 1.)
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.
Kaj Holmberg: Grön optimering.

Laborationsinformation samt ev. extramaterial kommer att göras tillgängligt via denna sida under kursens gång.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 4hp, laborationer, 2hp, och basgruppsarbete, 2hp. Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Gränsen för godkänt är normalt 16 poäng.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator, föreläsare: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.
Lektions- och labassistent: Daniel Cederberg, dance858@student.liu.se.

Schema: Timeedit

Terminens hemsida:
Information om termin 5 finns på: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP86/IT-termin5

Kurshemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP86/index.html


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2019-11-29