Hide menu

TATA34 Real analysis, honours course

Swedish name
TATA34 Analys överkurs
Subject area
Mathematics and Applied Mathematics (MTM)

Credit points
6 hp

Examiner
Anders Björn

Schedule
Timeedit

This course will be given in English if some non-Swedish speaking student is signing up for it.

För studerande på programmen Y, Yi, Med och TM (6CYYY, 6CYYI, 6CMED, 6CTMA) gäller följande krav för att kunna bli antagen på kursen TATA34 innan termin 7: Studenten ska ha klarat av kurserna TATA24, TATA41 och TATA42, och dessutom ha klarat av minst 50hp av första årets kurser. (Detta enligt nämndbeslut 2019-12-17 och 2022-10-25 Dnr LiU-2022-01618.)
De som uppfyller detta krav kan få hjälp av din studievägledare med antagningen till kursen.
För studerande på matematikprogrammet är ovanstående inte något absolut krav, men däremot en stark rekommendation.

Page responsible: anders.bjorn@liu.se
Last updated: 2022-10-31