Göm meny

MAI:s pedagogiska policy

Det studentaktiva lärandet

Matematiska institutionen erbjuder undervisning på civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, lärarutbildnings-, mat.nat.-, statistiker-, systemvetar- och ekonomprogrammen samt på fristående kurser. Naturligtvis är förhållandena högst olikartade: från stora kurser med många deltagare till kurser med en handfull deltagare, från kurser för nyblivna studenter till avancerade kurser i slutet av utbildningen, från kurser inom program med mycket undervisning till distanskurser med ett fåtal undervisningstillfällen.

Utgångspunkten är att inget lärande äger rum utan studenternas egen aktivitet. Vi försöker därför att anpassa gruppstorlek, arbetsformer och antalet undervisningstillfällen för att på bästa sätt stödja ett studentaktivt lärande (med de begränsningar som utbildningsplaner och budget ger). En viktig uppgift, speciellt i nybörjarkurserna, är att hjälpa studenterna ta det kvalitativa steget från gymnasie- till universitetsstudier.

MAI:s pedagogiska policy innebär att vi

  • eftersträvar en dialog mellan studenter och lärare,
  • uppmuntrar studenterna att seriöst och ihärdigt arbeta inför, under och efter undervisningspassen,
  • uppmuntrar både självständigt arbete och diskussioner studenter emellan,
  • tar till vara och använder studenternas förberedelser för att på lämpligaste sätt arbeta för studieframgång.

Sidansvarig: goran.forsling@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29