Göm meny

TATA66, Examination våren 2022

Examinationsregler

Kursen examineras genom fem omgångar inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna ska redovisas individuellt, men så länge det inte handlar om avskrifter är det tillåtet att samarbeta.

Varje inlämningsomgång består av tio uppgifter, varav fyra är *-märkta. Lösningar till sex stycken (varken fler eller färre) av en omgångs uppgifter ska lämnas in, senast vid det datum som anges i tabellen nedan. När dessa lösningar (efter eventuella kompletteringar) är av tillfredställande kvalitet är omgången godkänd.

För betyg 3 krävs att alla fem omgångar är godkända senast tisdagen den 14 juni 2022. För betyg 4 och 5 krävs dessutom att det bland de lösta uppgifterna finns minst 8 respektive 16 *-märkta uppgifter, och att lösningarna till dessa, när de lämnas in första gången, är av tillfredställande kvalitet.

Inlämningsuppgifter

Omgång Datum Uppgifter
1 14/2 2022 omgång 1 (handlar om föreläsning 1-4)
2 7/3 2022 omgång 2 (handlar om föreläsning 5-7)
3 4/4 2022 omgång 3 (handlar om föreläsning 8-9)
4 2/5 2022 omgång 4 (handlar om föreläsning 10-12)
5 30/5 2022 omgång 5 (handlar om föreläsning 13-18)

Instruktioner för inlämningsuppgifterna

  • Lösningarna ska vara försedda med ett försättsblad där namn, personnummer, LiU-id, och en lista över de lösta uppgifterna anges.
  • Det är tillåtet att samarbeta men inte att skriva av någon annans lösningar. Eventuella samarbeten ska framgå på försättsbladet.
  • Lösningarna ska vara välskrivna, fullständiga och välmotiverade.

Sidansvarig: Mats Aigner
Senast uppdaterad: 2022-05-01