Göm meny

TATA66, Undervisning våren 2022

Undervisning

Undervisningen följer schemat på TimeEdit och består av 18 föreläsningar enligt följande plan, där TF står för Turessons kompendie Fourier analysis, Distribution Theory, and Wavelets, och TW står för Turessons kompendie An Introduction to Wavelets:
Föreläsning 1 Lebesgueintegralen TF A
Föreläsning 2 Fourierserier: L1-teori TF 3, 6
Föreläsning 3 Hilbertrum TF 4
Föreläsning 4 Fourierserier: L2-teori TF 5
Föreläsning 5 Faltning, regularisering TF 2
Föreläsning 6 Fouriertransformen: L1-teori TF 7
Föreläsning 7 Fouriertransformen: L2-teori TF 8
Föreläsning 8 Distributioner TF 9
Föreläsning 9 Operationer på distributioner TF 10-11
Föreläsning 10 Distributioner med kompakt stöd, tempererade distributioner TF 12, 14
Föreläsning 11 Tensorprodukt och faltning av distributioner TF 13
Föreläsning 12 Fouriertransform av distributioner TF 14
Föreläsning 13 Wavelets TW 1-4
Föreläsning 14 Wavelets TW 5-6
Föreläsning 15 Wavelets TW 7-8
Föreläsning 16 Wavelets TW 9-10
Föreläsning 17 Wavelets TW 10
Föreläsning 18 Wavelets TW 10

Dessutom kommer troligen ett antal "office hours" att bokas in under kursens gång.


Sidansvarig: Mats Aigner
Senast uppdaterad: 2021-10-06