Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys (M, DPU, EMM)

Videor till Föreläsning 3: Dubbelintegraler.

Tomas Sjödin: Dubbelintegraler

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.1 (uppskattning av dubbelintegral)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.2 (dubbelintegral över rektangel)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.3 (dubbelintegral över triangel)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.4 (dubbelintegral över område mellan två kurvor)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.5 (hantering av absolutbelopp med falluppdelning)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.6 (byte av integrationsordning)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 9.7 (uppdelning av besvärligt integrationsområde i enklare delområden)

Presentation.

Hans Lundmark: Dubbelintegral: tolkning, uppskattning, rimlighetskontroll, symmetri, falluppdelning

Presentation.

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2020-10-01