Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys (M, DPU, EMM)

Videor till Föreläsning 6: Kurvor och ytor på parameterform. Funktionalmatris. Kedjeregeln.

Tomas Sjödin: Differentierbarhet för vektorvärda funktioner. Funktionalmatris.

Presentation.

Tomas Sjödin: Kurvor och ytor på parameterform. Funktionaldeterminant. [Inversa funktionssatsen.]

Bara första delen (fram till 6:03) hör till Fö 6; inversa funktionssatsen kommer på Fö 9.

Vid 2:20 går en av formlerna utanför bilden; den tredje komponenten i vektorn ska vara a3 + u b3 + v c3.

Presentation.

Tomas Sjödin: Kedjeregeln. [PDE.]

Bara kedjeregeln (fram till 7:40) hör till Fö 6; PDE kommer på Fö 8.

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 7.1 (tangentvektor till parameterkurva)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 7.2 (tangentplan till parameteryta)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 7.3 (uträkning av funktionalmatris och -determinant)

Sista delen (från 3:04, om invers funktion) hör till Fö 9.

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 4.1 (derivera sammansatt funktion med kedjeregeln)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 4.2 (transformera partiella derivator till nya variabler med hjälp av kedjeregeln)

Presentation.

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2020-11-20