Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys (M, DPU, EMM)

Videor till Föreläsning 13: Trippelintegraler.

Tomas Sjödin: Trippelintegraler

Presentation.

Tomas Sjödin: Integraltillämpningar (area, volym, tyngdpunkt/masscentrum)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.1 (uppskattning av trippelintegral)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.2 (trippelintegral över cylinder)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.3 (trippelintegral över området mellan två funktionsytor)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.4 (trippelintegral över tetraeder, med stavar)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.5 (trippelintegral över mer komplicerat område på två sätt, med skivor och med stavar)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.6 (trippelintegral över del av klot, med rymdpolära koordinater)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.7 (linjärt variabelbyte för att räta upp parallellepiped)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 11.8 (linjärt variabelbyte för att räta upp tetraeder, genom att ta tre kantvektorer som nya basvektorer)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.1 (arean av ett område avgränsat av nivåkurvor)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.2 (volymen av området i Exempel 11.5)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.3 (volym av tetraeder, räta upp med linjärt variabelbyte)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.4 (massa och tyngdpunkt av plant område med icke-konstant densitet)

Presentation.

Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2020-10-01