Göm meny

TATA69 Flervariabelanalys (M, DPU, EMM)

Videor till Föreläsning 15: Generaliserade multipelintegraler.

Tomas Sjödin: Generaliserade integraler

Presentation.

Tomas Sjödin: Variabelbyten och Fubinis sats för generaliserade integraler

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.5 (dubbelintegral som är generaliserad eftersom området är obegränsat)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.5, alternativ lösning

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.6 (dubbelintegral som är generaliserad i origo eftersom integranden är obegränsad)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.7 (modifikation av föregående exempel)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.8 (generaliserad dubbelintegral; obegränsat område)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.9 (dubbelintegral generaliserad i origo)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.10 (trippelintegral generaliserad i origo)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.11 (trippelintegral generaliserad i origo)

Presentation.

Tomas Sjödin: Exempel 12.12 (generaliserad dubbelintegral där integranden växlar tecken; hanteras med uppdelning av integrationsområdet)

Presentation.

Hans Lundmark: Tenta TATA69 2020-06-03, uppgift 5 (generaliserad trippelintegral uträknad på tre olika sätt: stavar i z-led, tvärsnitt för fixt z, rymdpolära koordinater)

Tenta och lösningar.


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2020-10-01