Göm meny

TATA69 Diverse bilder och länkar

 • Google kan plotta funktionsytor z = f(x,y); här är ett exempel.
 • En annan gratis webbtjänst för att plotta funktionsytor och nivåkurvor (och mycket annat) är Wolfram Alpha. (För att komma igång, klicka på Examples, därefter "Plotting" under rubriken "Mathematics".)
 • Bra bild av grafen z = x4 y2 / (x4 + y2)2 från första och andra upplagan av Persson–Böiers:
  Bra graf
  (Detta är ett standardexempel på en funktion som saknar gränsvärde i origo, trots att gränsvärdet längs varje rät linje genom origo blir noll.)
 • I den tredje upplagan har figuren bytts ut mot följande mindre bra bild:
  Bra graf
  Notera "hålet" i mitten, där datorn har missat att rita ut just det som är intressant!
 • Plottar av grafer z = f(x,y) gjorda av matematikern Stan Wagon. T.ex. finns z = x2 y / (x4 + y2) (om man kvadrerar denna funktion får man den som illustreras ovan).
 • Datorritad bild av kroppen 0 ≤ z ≤ y ≤ x2 ≤ 1 i övning 6.20 i problemsamlingen (december 2013):
  Figur till övning 6.20
  Rött tvärsnitt: x = konstant.
  Grönt tvärsnitt: y = konstant.
  Blått tvärsnitt: z = konstant.
  (Gjord av Hans Lundmark med POV-Ray.)

De lite icke-intuitiva egenskaperna hos begreppen öppen/sluten mängd (eller open/closed set som det heter på engelska) är en källa till diverse matematikhumor:


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2019-11-29