Göm meny

TATA69: Allmänt om examinationen

Examinationen består av en skriftlig tentamen (TEN1) med 5 timmars skrivtid och 6 uppgifter. Varje uppgift bedöms primärt som godkänd eller underkänd. Godkänd uppgift ger normalt 3 poäng (men 2 poäng om det finns smärre brister). Underkänd uppgift ger normalt 0 poäng (möjligen 1 poäng om det finns vissa kvalitéer, eller delmoment som är korrekt behandlade).

Betygsgränser:

  • Betyg 3: tre stycken godkända uppgifter och dessutom totalt 8 poäng.
  • Betyg 4: fyra stycken godkända uppgifter och dessutom totalt 11 poäng.
  • Betyg 5: fem stycken godkända uppgifter och dessutom totalt 14 poäng.

TATA69 samtenteras i hög grad med TATA43 (Flervariabelanalys för Y m.fl.), i den meningen att tentorna oftast går samtidigt och överlappar betydligt till innehållet.

Datum och tider för kommande tentor (enligt Studentportalen).


Sidansvarig: Hans Lundmark
Senast uppdaterad: 2019-11-29