TATA69, 2015-06-03

Betyg U: 90 st.
Betyg 3: 15 st.
Betyg 4:  3 st.
Betyg 5:  0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  2 st.
Betyg U med 1 poäng:  5 st.
Betyg U med 2 poäng:  9 st.
Betyg U med 3 poäng: 11 st.
Betyg U med 4 poäng: 18 st.
Betyg U med 5 poäng: 12 st.
Betyg U med 6 poäng: 21 st.
Betyg U med 7 poäng: 12 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  6 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  4 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  5 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  2 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 103 st.
Antal godkända uppgift 1:  68 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 108 st.
Antal godkända uppgift 2:  79 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 79 st.
Antal godkända uppgift 3:  8 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 86 st.
Antal godkända uppgift 4:  17 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 70 st.
Antal godkända uppgift 5:  5 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 83 st.
Antal godkända uppgift 6:  6 st.