TATA69, 2015-10-26

Betyg U: 203 st.
Betyg 3: 72 st.
Betyg 4: 17 st.
Betyg 5:  3 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 11 st.
Betyg U med 1 poäng: 24 st.
Betyg U med 2 poäng: 36 st.
Betyg U med 3 poäng: 30 st.
Betyg U med 4 poäng: 36 st.
Betyg U med 5 poäng: 27 st.
Betyg U med 6 poäng: 29 st.
Betyg U med 7 poäng: 10 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 41 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 16 st.
Betyg 3 med 10 poäng: 14 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng: 11 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  4 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  2 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  1 st.
Betyg 5 med 16 poäng:  1 st.
Betyg 5 med 17 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 294 st.
Antal godkända uppgift 1: 190 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 256 st.
Antal godkända uppgift 2: 115 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 252 st.
Antal godkända uppgift 3: 110 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 261 st.
Antal godkända uppgift 4: 107 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 225 st.
Antal godkända uppgift 5:  54 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 92 st.
Antal godkända uppgift 6:  3 st.