TATA69, 2016-06-02

Betyg U: 61 st.
Betyg 3:  6 st.
Betyg 4:  1 st.
Betyg 5:  0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  7 st.
Betyg U med 1 poäng:  8 st.
Betyg U med 2 poäng:  9 st.
Betyg U med 3 poäng: 10 st.
Betyg U med 4 poäng:  6 st.
Betyg U med 5 poäng:  4 st.
Betyg U med 6 poäng: 13 st.
Betyg U med 7 poäng:  2 st.
Betyg U med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  3 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 57 st.
Antal godkända uppgift 1: 16 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 65 st.
Antal godkända uppgift 2: 17 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 68 st.
Antal godkända uppgift 3: 35 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 42 st.
Antal godkända uppgift 4:  7 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 44 st.
Antal godkända uppgift 5:  3 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 18 st.
Antal godkända uppgift 6:  1 st.