TATA69, 2016-08-18

Betyg U: 59 st.
Betyg 3: 23 st.
Betyg 4: 14 st.
Betyg 5:  1 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  2 st.
Betyg U med 1 poäng:  2 st.
Betyg U med 2 poäng:  4 st.
Betyg U med 3 poäng:  6 st.
Betyg U med 4 poäng:  5 st.
Betyg U med 5 poäng: 12 st.
Betyg U med 6 poäng:  6 st.
Betyg U med 7 poäng: 10 st.
Betyg U med 8 poäng:  8 st.
Betyg U med 9 poäng:  4 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  7 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  6 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  8 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  3 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  9 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  2 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 95 st.
Antal godkända uppgift 1: 45 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 97 st.
Antal godkända uppgift 2: 76 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 92 st.
Antal godkända uppgift 3: 48 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 97 st.
Antal godkända uppgift 4: 35 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 76 st.
Antal godkända uppgift 5:  3 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 18 st.
Antal godkända uppgift 6:  0 st.