TATA69, 2017-01-03

Betyg U: 124 st.
Betyg 3: 21 st.
Betyg 4:  3 st.
Betyg 5:  0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 16 st.
Betyg U med 1 poäng: 14 st.
Betyg U med 2 poäng: 13 st.
Betyg U med 3 poäng: 24 st.
Betyg U med 4 poäng: 12 st.
Betyg U med 5 poäng: 19 st.
Betyg U med 6 poäng: 19 st.
Betyg U med 7 poäng:  7 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 12 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  5 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  4 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 143 st.
Antal godkända uppgift 1:  76 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 145 st.
Antal godkända uppgift 2:  70 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 108 st.
Antal godkända uppgift 3:  14 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 67 st.
Antal godkända uppgift 4:  9 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 122 st.
Antal godkända uppgift 5:  37 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 46 st.
Antal godkända uppgift 6:  0 st.