TATA69, 2018-05-31

Dessa resultat gäller M/DPU/EMM enbart (dvs. I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 48 st.
Betyg 3: 29 st.
Betyg 4: 12 st.
Betyg 5:  4 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  3 st.
Betyg U med 1 poäng:  1 st.
Betyg U med 2 poäng:  6 st.
Betyg U med 3 poäng:  5 st.
Betyg U med 4 poäng: 10 st.
Betyg U med 5 poäng:  7 st.
Betyg U med 6 poäng:  8 st.
Betyg U med 7 poäng:  6 st.
Betyg U med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  7 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 13 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  8 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  4 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  4 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  4 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  3 st.
Betyg 5 med 16 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 91 st.
Antal godkända uppgift 1: 44 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 91 st.
Antal godkända uppgift 2: 63 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 90 st.
Antal godkända uppgift 3: 63 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 65 st.
Antal godkända uppgift 4: 29 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 71 st.
Antal godkända uppgift 5: 17 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 37 st.
Antal godkända uppgift 6:  3 st.