TATA69, 2019-01-09

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(M/DPU/EMM plus några "övriga", men I/Ii är ej medräknade här, och
jag har även räknat bort ett gäng D:are som skrev denna tenta).

Betyg U: 92 st.
Betyg 3: 33 st.
Betyg 4:  5 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 14 st.
Betyg U med 1 poäng:  6 st.
Betyg U med 2 poäng:  7 st.
Betyg U med 3 poäng: 10 st.
Betyg U med 4 poäng: 11 st.
Betyg U med 5 poäng: 16 st.
Betyg U med 6 poäng: 19 st.
Betyg U med 7 poäng:  7 st.
Betyg U med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 13 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 16 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  3 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  3 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 14 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 126 st.
Antal godkända uppgift 1:  77 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 118 st.
Antal godkända uppgift 2:  70 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 105 st.
Antal godkända uppgift 3:  52 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 122 st.
Antal godkända uppgift 4:  19 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 116 st.
Antal godkända uppgift 5:  2 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 18 st.
Antal godkända uppgift 6:  4 st.