TATA69, 2019-06-03

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(M/DPU/EMM plus några "övriga", men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 66 st.
Betyg 3: 31 st.
Betyg 4: 11 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  1 st.
Betyg U med 1 poäng:  4 st.
Betyg U med 2 poäng:  2 st.
Betyg U med 3 poäng:  8 st.
Betyg U med 4 poäng: 15 st.
Betyg U med 5 poäng:  7 st.
Betyg U med 6 poäng: 16 st.
Betyg U med 7 poäng: 10 st.
Betyg U med 8 poäng:  3 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 13 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  8 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  8 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  2 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  7 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  4 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 107 st.
Antal godkända uppgift 1:  90 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 97 st.
Antal godkända uppgift 2: 31 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 105 st.
Antal godkända uppgift 3:  62 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 102 st.
Antal godkända uppgift 4:  24 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 74 st.
Antal godkända uppgift 5: 25 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 6 st.
Antal godkända uppgift 6: 1 st.