TATA69, 2019-10-23

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, så I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 160 st.
Betyg 3: 89 st.
Betyg 4: 40 st.
Betyg 5: 10 st.

(Exklusive en plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  9 st.
Betyg U med 1 poäng:  8 st.
Betyg U med 2 poäng: 23 st.
Betyg U med 3 poäng: 13 st.
Betyg U med 4 poäng: 20 st.
Betyg U med 5 poäng: 42 st.
Betyg U med 6 poäng: 28 st.
Betyg U med 7 poäng: 14 st.
Betyg U med 8 poäng:  3 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 33 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 31 st.
Betyg 3 med 10 poäng: 24 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng: 21 st.
Betyg 4 med 12 poäng: 17 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  2 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  6 st.
Betyg 5 med 15 poäng:  2 st.
Betyg 5 med 16 poäng:  1 st.
Betyg 5 med 17 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 295 st.
Antal godkända uppgift 1: 169 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 297 st.
Antal godkända uppgift 2: 183 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 242 st.
Antal godkända uppgift 3: 187 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 256 st.
Antal godkända uppgift 4: 129 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 255 st.
Antal godkända uppgift 5:  18 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 199 st.
Antal godkända uppgift 6:  17 st.