TATA69, 2020-01-01

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, så I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 100 st.
Betyg 3: 18 st.
Betyg 4:  3 st
Betyg 5:  0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 12 st.
Betyg U med 1 poäng:  6 st.
Betyg U med 2 poäng: 10 st.
Betyg U med 3 poäng: 15 st.
Betyg U med 4 poäng: 15 st.
Betyg U med 5 poäng: 12 st.
Betyg U med 6 poäng: 20 st.
Betyg U med 7 poäng: 10 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  9 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  7 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  2 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 96 st.
Antal godkända uppgift 1: 34 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 116 st.
Antal godkända uppgift 2:  52 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 113 st.
Antal godkända uppgift 3:  76 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 93 st.
Antal godkända uppgift 4:  5 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 65 st.
Antal godkända uppgift 5: 18 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 23 st.
Antal godkända uppgift 6:  0 st.