TATA69, 2020-08-20

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, plus några andra strötentor, men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 71 st.
Betyg 3: 38 st.
Betyg 4:  1 st.
Betyg 5:  0 st.

Betyg U med 0 poäng:  2 st.
Betyg U med 1 poäng:  8 st.
Betyg U med 2 poäng:  6 st.
Betyg U med 3 poäng:  8 st.
Betyg U med 4 poäng: 11 st.
Betyg U med 5 poäng: 11 st.
Betyg U med 6 poäng: 11 st.
Betyg U med 7 poäng: 13 st.
Betyg U med 9 poäng:  1 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 12 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 16 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  9 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 109 st.
Antal godkända uppgift 1:  81 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 108 st.
Antal godkända uppgift 2:  64 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 68 st.
Antal godkända uppgift 3:  5 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 96 st.
Antal godkända uppgift 4: 58 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 80 st.
Antal godkända uppgift 5:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 63 st.
Antal godkända uppgift 6:  0 st.