TATA69, 2020-11-01

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, plus några andra strötentor, men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 172 st.
Betyg 3: 63 st.
Betyg 4: 22 st.
Betyg 5:  7 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 21 st.
Betyg U med 1 poäng: 17 st.
Betyg U med 2 poäng: 16 st.
Betyg U med 3 poäng: 26 st.
Betyg U med 4 poäng: 23 st.
Betyg U med 5 poäng: 24 st.
Betyg U med 6 poäng: 21 st.
Betyg U med 7 poäng: 20 st.
Betyg U med 8 poäng:  4 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 22 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 21 st.
Betyg 3 med 10 poäng: 17 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  3 st.
Betyg 4 med 11 poäng: 10 st.
Betyg 4 med 12 poäng: 10 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  2 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  4 st.
Betyg 5 med 15 poäng:  3 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 256 st.
Antal godkända uppgift 1: 125 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 249 st.
Antal godkända uppgift 2: 104 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 234 st.
Antal godkända uppgift 3:  97 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 233 st.
Antal godkända uppgift 4: 165 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 152 st.
Antal godkända uppgift 5:  23 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 123 st.
Antal godkända uppgift 6:  8 st.