TATA69, 2021-01-07

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 83 st.
Betyg 3: 25 st.
Betyg 4:  8 st.
Betyg 5:  0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  9 st.
Betyg U med 1 poäng:  9 st.
Betyg U med 2 poäng:  9 st.
Betyg U med 3 poäng: 12 st.
Betyg U med 4 poäng: 12 st.
Betyg U med 5 poäng: 14 st.
Betyg U med 6 poäng:  7 st.
Betyg U med 7 poäng:  9 st.
Betyg U med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 12 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  6 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  6 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  4 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  4 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 111 st.
Antal godkända uppgift 1:  54 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 112 st.
Antal godkända uppgift 2:  45 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 108 st.
Antal godkända uppgift 3:  44 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 99 st.
Antal godkända uppgift 4: 49 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 83 st.
Antal godkända uppgift 5:  7 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 47 st.
Antal godkända uppgift 6:  2 st.