TATA69, 2021-05-30, kl. 8-13

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, men I/Ii är ej medräknade här).


Betyg U: 27 st.
Betyg 3: 16 st.
Betyg 4:  3 st.
Betyg 5:  0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  4 st.
Betyg U med 2 poäng:  2 st.
Betyg U med 3 poäng:  4 st.
Betyg U med 4 poäng:  2 st.
Betyg U med 5 poäng:  3 st.
Betyg U med 6 poäng:  6 st.
Betyg U med 7 poäng:  4 st.
Betyg U med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  8 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  4 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 3 med 12 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  2 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 44 st.
Antal godkända uppgift 1: 30 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 45 st.
Antal godkända uppgift 2: 31 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 39 st.
Antal godkända uppgift 3:  7 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 40 st.
Antal godkända uppgift 4: 11 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 35 st.
Antal godkända uppgift 5:  0 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 37 st.
Antal godkända uppgift 6: 22 st.